Powermatic Automatic Transmissions
Etusivu / Palvelut / Yhteystiedot / Kuvat / In English
Toimialamme on automaatti­vaih­teis­tojen huolto ja korjaus sekä vara­osien maahan­tuonti ja myynti. Ras­kaan kalus­ton erityis­osaa­mistamme ovat Allison-vaih­teis­tot.
  • Kor­jaamme sekä huol­lamme auto­maat­ti­vaih­teis­toja auto­mer­kistä ja iästä riip­pu­mat­ta
  • Suoraan varas­tosta teh­das­kor­jat­tuja vaih­to­vaih­teis­toja, eri­lai­sia tur­bii­neja sekä paljon myös käy­tet­tyjä vara­osia
  • Nopeat vara­osa­toi­mi­tuk­set (vrk-vko) Euroo­pasta ja Yhdys­val­loista
  • Kor­jaamme myös esim. trak­to­rien suun­nan­vaih­timien tur­bii­neja sekä kor­jau­tamme tarvit­taessa asiak­kaan tur­bii­nin Hollan­nissa
  • Saat meiltä kaikki vaih­teis­tojen vara­osat mukaan­lukien säh­kö­osat ja Allison-auto­maat­ti­vaih­teis­tojen alku­peräis­osat. Tilauk­sesta kaik­kien vaih­teis­tojen kyt­kin­levyt (tru­kit, pyö­rä­kuor­maa­jat, dump­pe­rit jne.)
  • CVT-vaihtovaihteistot tilauksesta
  • Myös van­hojen, 40-­luvulta eteen­päin olevien, vaih­teis­to­jen vara­osat ja kor­jauk­set! Buick, Ford, Pontiac, Cadillac, Oldsmobile, Mopar (Dodge, Chrysler, Plymouth) jne.
Tarkemmat tiedot palveluista saat ottamalla yhteyttä.