Paras luottoluokitus

Powermatic on automaatti­vaih­teis­to­jen huol­toon ja kor­jauk­seen sekä va­ra­osien maa­han­tuon­tiin ja myyn­tiin eri­kois­tu­nut yri­tys. Powermatic on pe­rus­tet­tu vuon­na 1986, kokemusta on jo yli 30 vuo­den ajal­ta.

Powermatic huol­taa kaiken­merk­kis­ten ja -ikäis­ten auto­jen vaih­teis­toja. Asia­kas­kun­ta koos­tuu yksi­tyis­asiak­kais­ta vakuu­tus­yhti­öi­hin. Asiak­kaat ovat olleet tyy­tyväi­siä eri­tyi­sesti työn kor­keaan laa­tuun sekä pal­ve­lun jous­tavuu­teen, hin­tojen ollessa kui­ten­kin erit­täin kil­pai­lu­kykyi­set.Kuulumme kansainväliseen ATSG-ryhmään. ATSG tarjoaa asiak­kail­leen alan uusin­ta tek­nistä tie­toa. Tämä aut­taa Powermaticia hank­ki­maan vah­van ammat­ti­tai­don myös uusiin vaih­teis­toi­hin.

  • Kor­jaamme sekä huol­lamme auto­maat­ti­vaih­teis­toja auto­mer­kistä ja iästä riip­pu­mat­ta
  • Suoraan varas­tosta teh­das­kor­jat­tuja vaih­to­vaih­teis­toja, eri­lai­sia tur­bii­neja sekä paljon myös käy­tet­tyjä vara­osia
  • Nopeat vara­osa­toi­mi­tuk­set (vrk-vko) Euroo­pasta ja Yhdys­val­loista
  • Kor­jaamme myös esim. trak­to­rien suun­nan­vaih­timien tur­bii­neja sekä kor­jau­tamme tarvit­taessa asiak­kaan tur­bii­nin Hollan­nissa
  • Saat meiltä kaikki vaih­teis­tojen vara­osat mukaan­lukien säh­kö­osat ja Allison-auto­maat­ti­vaih­teis­tojen alku­peräis­osat. Tilauk­sesta kaik­kien vaih­teis­tojen kyt­kin­levyt (tru­kit, pyö­rä­kuor­maa­jat, dump­pe­rit jne.)
  • CVT-vaihtovaihteistot tilauksesta
  • Myös van­hojen, 40-­luvulta eteen­päin olevien, vaih­teis­to­jen vara­osat ja kor­jauk­set! Buick, Ford, Pontiac, Cadillac, Oldsmobile, Mopar (Dodge, Chrysler, Plymouth) jne.

Ota yhteyttä automaattivaihteistoasioissa:

Esa Korhonen 0400419454

Jari Pulkkinen 0405866975

Lue arvosteluja! 5 tähteä!

Powermatic arvosteluja viisi tähteä
Lue lisää arvosteluja googlaamalla powermatic oy

Tarvitsetko maksuaikaa? Osamaksulla joustavuutta jokapäiväisten hankintojen maksamiseen

Maksamalla osamaksulla saat joustoa jokapäiväisten hankintojesi maksamiseen
aina 5000 euroon asti. Saat aina vähintään 30 päivää korotonta maksuaikaa ja
voit itse päättää sinulle sopivan maksuajan. Osamaksun laskut toimitetaan
sinulle kerran kuukaudessa kotiin postitse tai sähköpostitse.
Osamaksu tehdään myyjäliikkeessä asioidessasi tai voit myös pyytämällä saada
osamaksun etukäteen sähköisesti hyväksyttäväksi. Sinun tarvitsee vain hyväksyä
kauppa ja maksutapa niin saat valintasi mukaan tekstiviestitse tai
sähköpostitse linkin verkkoportaalin, jossa pääset hyväksymään osamaksun
tiliehdot. Huomaathan, että tiliehtojen hyväksynnän yhteydessä sinun pitää
tunnistautua esim. verkkopankkitunnuksilla. Kun olet hyväksynyt osamaksun
tiliehdot siirtyvät ostoksesi osamaksutilille.

OSAMAKSUTILI JA KUSTANNUKSET:
Osamaksua varten sinulle avataan osamaksutili (tililuotto) jonka
kuukausittainen minimilyhennys on 5% avoinna olevasta saldostasi, kuitenkin
vähintään 10 euroa kuukaudessa. Voit halutessasi maksaa minimilyhennystä
suurempia lyhennyksiä tai koko luoton ennenaikaisesti ilman lisäkustannuksia.
Jos sinulla on entuudestaan voimassa oleva osamaksutili yhdistyvät uudet
ostoksesi olemassa olevalle tilillesi, jolloin saat kaikista ostoksista yhden
laskun kuukausittain.

Osamaksutilin luotonhoitomaksu: 2,90 €/kk
Osamaksutilin vuosikorko: 19,50%”
Esimerkki: Kun maksat 1000€ luoton 12kk tasaerin on kuukausierä 93,82€,
todellinen vuosikorko 24,93% ja maksettava kokonaismäärä 1125,82€, josta
luottokustannusten osuus on 125,82€.